0
Setting Local Server XAMPPby sky studio scapeon.Setting Local Server XAMPPkatika akan membuat aplikasi client server dengan mengandalkan localserver XAMPP hal yang apling penting yaitu XAMPP pada komputer server dapat dipanggil dari komputer client. Agar XAMPP komputer server dapat dipanggil maka perlu kita lakukan pengaturan sebagai berikut: Buka file httpd.conf di folder C:\xampp\apache\conf , gunakan notepad atau notepad++ untuk lebih mudahnya Cari tulisan LoadModule vhost_alias_module […]

katika akan membuat aplikasi client server dengan mengandalkan localserver XAMPP hal yang apling penting yaitu XAMPP pada komputer server dapat dipanggil dari komputer client. Agar XAMPP komputer server dapat dipanggil maka perlu kita lakukan pengaturan sebagai berikut:

Buka file httpd.conf di folder C:\xampp\apache\conf , gunakan notepad atau notepad++ untuk lebih mudahnya Cari tulisan LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so dan hilangkan tanda pagar (#) didepannya.

Cari tulisan Include “conf/extra/httpd-vhosts.conf” apabila didepanya masih ada tanda # hilangkan tanda tersebut.

Selanjutnya kita perlu mengatur siapa saja yang dapat mengakses XAMPP pada komputer server, langkah-langkahnya seperti berikut.

Buka file httpd-xampp.conf di C:\xampp\apache\conf\extra.
Dibagian paling bawah terdapat tulisan seperti berikut
view plainprint?

Order deny,allow
Deny from all
Allow from ::1 127.0.0.0/8 \
fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 \
fe80::/10 169.254.0.0/16
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var

untuk menambahkan suatu komputer dengan alamat IP tertentu misalnya 192.168.1.3 dapat dilakukan dengan menambahkan tulisan seperti berikut
view plainprint?
Allow from 192.168.1.3
Sehingga menjadi
view plainprint?

Order deny,allow
Deny from all
Allow from ::1 127.0.0.0/8 \
fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 \
fe80::/10 169.254.0.0/16
Allow from 192.168.1.3
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var

Untuk memberikan akses kesemua pengguna dalam jaringan dapat merubah kode Deny from all menjadi Allow from all.
Restart XAMPP

Buka web browser dan ketik di address bar : http://alamat_ip_komputer_server/ (usahakan alamat ip yang dipakai komputer server adalah ip statis sehingga dapat selalu dengan mudah dijalankan.

Related Posts

 

Leave a Reply